Disclaimer


De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Taxi 046 niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie. Taxi 046 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Taxi 046 geen controle heeft. Taxi 046 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.